NIET MEPPEN MAAR KLEPPEN!

  • Een einde maken aan huiselijk geweld.
  • Ouders die het goede voorbeeld geven.
  • Huiselijk geluk voor iedereen!

LEES MEER

afbeelding
19-02-2016

Partij voor Huiselijk Geluk

Hieronder vindt u relevante links naar websites met meer informatie, achtergronden en organisaties die u, wanneer u dat nodig heeft, kunnen bijstaan of naar hulp kunnen doorverwijzen.

'Kind en echtscheiding'
De meldcode werkt in Groningen!
Elker (Groningen) biedt hulp 'Ouderschap Na Scheiding'
Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen
Toevluchtsoord Groningen - Drenthe
We Can Nederland
Website van de Federatie Opvang